Tartuffi Morra - Dầu oliu vị nấm truffle trắng 250ml

947.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Tartufi Morra
TAM0702-003

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể