Phô mai Mclelland - Mild White Cheddar 48% FDM Block (~2.5kg) - Lactalis

755.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

McLelland
LAC0401-421

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
United Kingdom

Tài liệu tham khảo cụ thể