Granarolo - Phô mai Ricotta (250g)

180.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Granarolo
GRA0401-103

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể