• -134.000,00 ₫
  • - 134.000,00 ₫

Mực đông lạnh - Baby Squid 50G Frozen (750G)-Palamos | EXP 07/01/2022

210.000,00 ₫
344.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Palamos
PAL0302-305

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Tây Ban Nha

Tài liệu tham khảo cụ thể