Latteria Soresina - Phô mai Parmigiano Reggiano (200g)

206.000,00 ₫
Thuế
Italian cheese
Số lượng
favorite
7
đóng

Latteria Soresina
LAT0401-004

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể