• -25.500,00 ₫
  • - 25.500,00 ₫

Sữa gầy tiệt trùng Pauls- Skimmed milk UHT 1L | EXP 30/11/2021

16.500,00 ₫
42.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
1
đóng

Pauls
LAC0404-404

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Úc

Tài liệu tham khảo cụ thể