Gan vịt đông lạnh cắt lát Duck Foie Gras Sliced 60/80 Prestige Frz (~1kg) - Rougié

2.777.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Rougie
ROU0201-106

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể