Menù - Lá cải củ ngâm dầu (410g)

372.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Menu
MEN0507-031

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể