favorite_border favorite
0
Các sản phẩm cuối cùng trong kho
favorite_border favorite
0

Thịt đầu thăn ngoại bò Úc Cube Roll Wagyu Mb 5+ F1 Sanchoku 200Days Gf Aus (~6kg) - Stanbroke

₫13,968,000

(₫2,599,000 KG)

Thuế
Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Composition
Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Úc
Reference Code
STA0101-013

About Stanbroke