favorite_border favorite
0
Các sản phẩm cuối cùng trong kho
favorite_border favorite
0

Vỏ Sô Cô La - 8988 - 350 Square Shells Dark Chocolate (2,2X2,2Cmx1,2Cm(H)) - Pcb

₫2,494,800
Thuế
Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Composition
Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Pháp
Reference Code
PCB0605-007

About PCB