• -553.000,00 ₫
  • - 553.000,00 ₫

Thịt đùi bò - Margaret River Premium - Beef S GF Wagyu Eye Round MB 3/8 frz (~3kg) | EXP 14/02/2022

945.000,00 ₫
1.498.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Margaret River Premium
AWB0102-104

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Úc

Tài liệu tham khảo cụ thể