BP Prosciutti

BP Prosciutti

BP Prosciutti được thành lập vào năm 2009 bởi sự hợp nhất của hai công ty lâu đời là Modena, Bulagani Prosciutti và Panini Prosciutti.

Ngày nay, BP là một trong những công ty xuất sắc trong ngành sản xuất giăm bông của Ý ttrong mọi lĩnh vực.

Xin lỗi về sự bất tiện này.

Tìm lại điều bạn đang cần tìm