Stockyard

Stockyard

Stockyard specializes in producing beef categories namely the high-quality Angus, Wagyu and Grain-fed beef.

Bò wagyu Úc và bò angus Úc thương hiệu Stockyard được nuôi bằng thức ăn ngũ cốc nguyên hạt, không chứa chất kích thích tăng trưởng hormone và không biến đổi gen.