Aceto Balsamico Del Duca

Aceto Balsamico Del Duca

Aceto Balsamico del Duca dal 1891 sản xuất nhiều dòng balsamic khác nhau. Tất cả đều nổi bật với bao bì đóng gói chính xác, sử dụng tốt hơn các nguyên liệu thô khác nhau, tạo ra một loạt sản phẩm hoàn hảo cho mọi nhu cầu và mục đích sử dụng

Tên “Aceto Balsamico del Duca” được Adriano Grosoli chọn để liên kết sản phẩm của mình với uy tín của Công tước Francesco I D'Este, một trong những nhà sản xuất và tiêu thụ nổi tiếng nhất của Giấm Balsamic của Modena, loại nước xốt được yêu thích tại tòa án Estense.