Bonduelle - Đậu Hà Lan đông lạnh (400g)

99.000,00 ₫
Thuế

Đậu Hà Lan đông lạnh (400g)

Số lượng
favorite
2
đóng

Find our recipe ideas with "Bonduelle - Đậu Hà Lan đông lạnh (400g)"

Bonduelle
BON0505-215

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể