• -1.388.500,00 ₫
  • - 1.388.500,00 ₫

Gan vịt đông lạnh-Rougie-Foie Gras De Canard Cru 60/80 ~1kg/bag | EXP 09/12/2021

1.388.500,00 ₫
2.777.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Rougie
ROU0201-106

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể