favorite_border favorite
1
Các sản phẩm cuối cùng trong kho
favorite_border favorite
1

Thịt sườn bò Úc có xương - Tomahawk 3Ribs (~4kg) - Stanbroke

Sườn cây bò có xương (~4.5kg)

₫4,560,000

(₫1,300,000 KG)

Thuế
Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Composition
Temperature
Hàng mát
Xuất xứ
Úc
Reference Code
STA0101-009

About Stanbroke