favorite_border favorite
0
Các sản phẩm cuối cùng trong kho
favorite_border favorite
0

Nước tương 10 năm tuổi - Soy Sauce 10 Years Old (180Ml) - Spice Sas

₫9,180,000
Thuế
Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Composition
Temperature
Hàng khô
Reference Code
SPI0701-003

About Spice Sas