• -332.000,00 ₫
  • - 332.000,00 ₫

Táo nghiền nhuyễn – Mixer - Concentrate Puree Mix - Green Apple 1L | EXP 10/12/2021

165.000,00 ₫
497.000,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0
đóng

Mixer
MIX0708-007

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Ý

Tài liệu tham khảo cụ thể