• -857.600,00 ₫
  • - 857.600,00 ₫

Thịt cua hoàng đế đông lạnh - Cinq Degrés Ouest - King Crab meat 150-200g | EXP 5/12/2021

168.000,00 ₫
1.025.600,00 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0

đóng
Hết hàng

Cinq Degrés Ouest
DEG0302-101

Bảng dữ liệu

Temperature
Frozen
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể